Sprawy Organizacyjne - badminton UKS Korona Pabianice

Idź do spisu treści

Menu główne:

Sprawy Organizacyjne

O Klubie
27.03.2017

Zarząd UKS Korona zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia(wtorek) 2017 roku, zwołuje

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW UCZNIOWSKIEGO 
KLUBU SPORTOWEGO „KORONA"

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 3 ul.Mokra

GODZINA:  18.30 I termin, 18.45 II termin.

Z następującym porządkiem obrad:


  • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Sprawozdanie z działalności Klubu (merytoryczne i finansowe) za rok 2016.
  • Dyskusja i podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Klubu.
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  • Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.
  • Przedstawienie i przyjęcie projektu planu pracy i założeń programowych na rok 2017.
  • Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
  • Podjęcie uchwały o przyjęciu wniosków.
  • Zakończenie zebrania.


Zapraszamy serdecznie członków Klubu oraz wszystkie osoby zainteresowane.

                                                                                            Zarząd UKS Korona2.11.2016

Zarząd klubu UKS Korona zaprasza rodziców na Zebranie
które odbędzie się w dniu 19 listopada (sobota) 
o godz. 14.30 w pierwszym terminie oraz o 15.00 w drugim 
w restauracji hotelu Włókniarz przy ulicy Grota Roweckiego 3.

 Tematyka:
 1. Dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy klubu i zawodników w roku 2016.
 2. Strategia rozwoju badmintona na najbliższy rok (dyskusja na temat zakresu najważniejszych działań)
 3. Sprawy różne.25.06.2016

 Zapraszamy członków  UKS Korona i rodziców dzieci trenujących na Walne Zebranie
28.06 (wtorek) w pierwszym terminie o godz. 19.00 i w drugim o godzinie
19.30 w siedzibie klubu na Powiatowej Hali Sportowej przy ul. Św. Jana 30-36.

Zarząd UKS Korona

 
2.11.2015

W dniu 10.11.2015 o godz. 16.30 w SP 3 dla dzieci i młodzieży UKS Korona będą przeprowadzane badania przez lekarza sportowego. Pytania w tej sprawie prosimy kierować do p.Rafała Grendy tel.536 222 042.


22.09.2015

Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków.
Nadzwyczajne ze względu na rezygnację dwóch dotychczasowych członków p.Mariusza Popy i p.Macieja Mroza.

W trakcie spotkania wybrany został nowy zarząd w składzie:
p.Tomasz Krawczyk
p.Rafał Grenda
p.Zbigniew Pintera
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego